Biznes

Restrukturyzacja JDG — czy jest możliwa?

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i Twój biznes napotyka trudności finansowe, masz możliwość skorzystania z restrukturyzacji JDG. Restrukturyzacja to proces, który może mieć kluczowy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule omówimy jej przebieg oraz kluczowe aspekty, o których warto wiedzieć.

Czym jest restrukturyzacja JDG?

Warto wiedzieć, że w świetle prawa przedsiębiorcą nie jest tylko spółka. Przedsiębiorcą może być również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) oraz osoba prowadząca działalność rolniczą, która nie jest zarejestrowana w CEiDG. W przypadku JDG osoba fizyczna działa jako przedsiębiorca na własny rachunek, nie tworząc osobnej osoby prawnej, takiej jak spółka. Osoba prowadząca JDG ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania związane z działalnością gospodarczą, co odróżnia ją od przedsiębiorstw typu spółka kapitałowa, gdzie odpowiedzialność może być ograniczona. Dlatego też, zarówno spółka, jak i JDG są formami przedsiębiorstw, które mogą funkcjonować w świetle prawa, ale różnią się strukturą i odpowiedzialnością swoich właścicieli. 

Restrukturyzacja jednoosobowej firmy ma taki sam cel, co w przypadku spółek — chodzi o uniknięcie upadłości. Celem tego procesu jest umożliwienie właścicielowi kontynuacji działalności i uzgodnienie warunków spłaty długów z wierzycielami, aby uniknąć trudności finansowych oraz poprawa efektywności, rentowności i ogólnej wydajności spółki. Jest to szczególnie istotne dla właścicieli jednoosobowych firm, którzy pragną dostosować swoje przedsiębiorstwo do zmieniających się warunków rynkowych i biznesowych.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych — co będzie najskuteczniejsze? 

Istnieją różne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które są stosowane w zależności od przyczyny zadłużenia, jego wysokości i zdolności do generowania przyszłych przepływów, które mogłyby pokryć koszty restrukturyzacji. Najczęściej spotykane to postępowanie o zatwierdzenie układu, układowe, przyspieszone układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Jedno z najczęściej wybieranych – postępowanie o zatwierdzenie układu – umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami bez bezpośredniego zaangażowania sądu. Kluczową cechą tego postępowania jest samodzielne zbieranie głosów wierzycieli przez dłużnika, co pozwala na negocjacje i uzgodnienie warunków układu w sposób bardziej elastyczny i szybki. Istotnym ograniczeniem jest fakt, że postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone jedynie w przypadku, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. 

Jakie są korzyści związane z restrukturyzacją?

Uniknięcie bankructwa: Restrukturyzacja umożliwia dłużnikowi uniknięcie ogłoszenia upadłości, co pozwala na kontynuację działalności gospodarczej.

Zawarcie układu z wierzycielami: Proces restrukturyzacji daje dłużnikowi możliwość negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia układu dotyczącego spłaty długów. To pozwala na uzgodnienie korzystnych warunków spłaty, takich jak przedłużenie terminów lub obniżenie kwoty zadłużenia.

Ochrona przed egzekucją: W trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik jest objęty ochroną przed egzekucją ze strony wierzycieli, co daje mu czas na negocjacje i spłatę długów.

Odbudowa zaufania: Skuteczna restrukturyzacja może przyczynić się do odbudowy zaufania wśród partnerów biznesowych, klientów i inwestorów, co może mieć pozytywny wpływ na dalszy rozwój firmy.

Restrukturyzacja JDG – ratunek, gdy firma zaczyna tracić płynność

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, stojąc przed koniecznością restrukturyzacji, często mają mnóstwo obaw związanych z tym nowym dla nich obszarem. Niemniej jednak istnieje wsparcie, które mogą uzyskać w postaci profesjonalnych usług kancelarii restrukturyzacyjnych. Warto podkreślić, że właściwie przeprowadzona restrukturyzacja JDG może stać się szansą na nowy początek oraz bardziej stabilną przyszłość dla przedsiębiorców.

You may also like...