Biznes

Pandemia nie zatrzymuje faktoringu

Polski Związek Faktorów (PZF) pod koniec kwietnia podał statystyki za pierwszy kwartał bieżącego roku. Z opracowania wynika, że faktoring rośnie w siłę pomimo wysokiej inflacji i niepewnej sytuacji gospodarczej warunkowanej kolejnymi falami pandemii.

Faktoring trzyma się mocno

Przedstawione przez PZF dane pokazują, że firmy zrzeszone w organizacji zanotowały dwucyfrowy wzrost obrotów względem ubiegłego roku. Rośnie zarówno liczba podmiotów obsługiwanych przez członków PZF, jaki i pula finansowanych przez nich faktur. Najczęściej z usług firm faktoringowych korzystają spółki z branży produkcyjnej i dystrybucyjnej. Dużo mniejszy popyt zgłaszają sektory handlu detalicznego, transportu, usług i budowlanka.

Z opublikowanego raportu wynika, że faktoring pełny znów cieszy się większym zainteresowaniem faktorantów niż jego niepełna wersja (54% – 46%). Taką proporcję eksperci interpretują jako cechę rozwiniętego rynku faktoringu. Po pandemicznych wahaniach wraca również zainteresowanie faktoringiem międzynarodowym. Po oswojeniu się z zawirowaniami w eksporcie i imporcie, Klienci coraz częściej pytają o faktoring międzynarodowy. W podsumowanym kwartale proporcja faktoringu krajowego do międzynarodowego wyniosła 80% – 20%, co oznacza wzrost zainteresowania wymianą między krajami.

Faktoring to łatwy sposób na finansowanie

Faktoring jest dynamicznie rozwijającą się usługą finansową i ważnym ogniwem finansowania polskich przedsiębiorstw. O jego rosnącej popularności świadczą, chociażby statystyki zaprezentowane przez PZF. W dużym uproszczeniu faktoring polega na zamianie kwot zamrożonych na fakturach w gotówkę za pośrednictwem faktora. W tej roli mogą wystąpić banki lub instytucje finansowe specjalizujące się właśnie w faktoringu. Opisywana usługa ma kilka wariantów, a w każdym z nich nadrzędnym celem faktoringu jest utrzymanie płynności finansowej, zapewniającej ciągłość produkcji, możliwość inwestowania i regularnego spłacania swoich zobowiązań wobec pracowników i kontrahentów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Pandemia nie zatrzymuje faktoringu – Zapraszamy!

You may also like...