Na co zwrócić uwagę wybierając program finansowo księgowy?

W związku z licznymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem systemu finansowo księgowego nałożonymi na przedsiębiorców, m. in. ustawą o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy ustawami związanymi z opodatkowaniem powstały programy finansowo księgowe.

Wybór formy opodatkowania

Każda osoba planująca rozpocząć działalność gospodarczą powinna mieć świadomość, iż musi prowadzić system ewidencji gospodarczej. Przepisy wprost nakazują lub też sam przedsiębiorca wybiera formę opodatkowania. Prowadzić on może pełną księgowość lub księgowość uproszczoną w formie karty podatkowej, ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowej książce przychodów i rozchodów.
Przedsiębiorca może prowadzić ją sam, zatrudnić wykwalifikowanego pracownika lub też skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Programy finansowo księgowe mają wbudowane wiele funkcji potrzebnych w poprawnym prowadzeniu rachunkowości. Jakie są jednak te niezbędne? Czy należy kierować się dokonując wyboru takiego programu?
Na co zwrócić uwagę wybierając program finansowo księgowy?
1. Warto wybierać programy finansowo księgowe, które są przeznaczone do prowadzenia księgowości dowolnego przedsiębiorstwa, tak aby w przy zmianie np. usług na produkcję nie musieć zmieniać programu. Oparte muszą być o aktualne przepisy dotyczące rachunkowości.
2. Program powinien mieć przejrzyste menu, by z łatwością dokonać wyboru potrzebnej funkcji. Ważne są także podpowiedzi do każdej z nich (tzw. Helpy). Obsługa powinna być przejrzysta i prosta.
3. Bardzo ważne są komunikaty informujące o pomyłkach i wskazujące, jak rozwiązać dany problem. Oczywiście program nie jest wstanie wychwycić każdy popełniony błąd człowieka, jednak często dostrzeże konflikty podczas księgowań.
4. Elastyczna możliwość zarządzania planami kont, poprzez generowanie wzoru planu kont, obsługę kont pozabilansowych, tworzenie kont kartotekowych.
5. Bogata dekretacja, poprzez obsługę także dekretów walutowych. Automatyczne tworzenie i rozliczanie rozrachunków podczas dekretacji. Generowanie zapisów podatku VAT w czasie księgowania dokumentów na dekrety. Rejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktur oraz poleceń księgowania.
6. Tworzenie i rozliczenie rozrachunków, pełna ich historia, powiązanie ich z zapisami na kontach. To ważne, by przedsiębiorca miał możliwość pilnowania swoich należności i zobowiązań z kontrahentami.
7. Dla tzw. Vatowców bardzo ważna jest ewidencja i rozliczanie podatku VAT, musi to odbywać się na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy. Wszystkie transakcje należy ewidencjonować, transakcje VAT krajowe, wewnątrzwspólnotowe, pozaunijne. Deklaracja VAT-7/7K powinna być wyliczana automatycznie.
8. Automatycznie po zaksięgowaniu dokumentów powinny także naliczać się deklaracje PIT oraz CIT.
9. Z pewnością dla biur rachunkowych ważne jest by była możliwość obsługi dowolnej liczby przedsiębiorstw, przenoszenie planu kont między nimi, tworzenie zbiorczych operacji, czy archiwizacji wszystkich firm jednocześnie.
10. Prowadzenie wszystkich niezbędnych ewidencji określonych w przepisach prawa, m.in. ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
11. Program powinien dać możliwość tworzenia końcowych raportów, zestawień końcowych by móc całościowo przejrzeć dekretacje. Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość konieczne jest tworzenie sprawozdań oraz zestawień finansowych.
12. Warto by do programu można było importować dane zapisane w formacie tekstowym, a także wyeksportować do innych programów.
13. Warto by wraz z zakupem programu finansowo księgowego udzielana była bezpłatna pomoc telefoniczna lub przez internet. Jakość nie powinna oznaczać wysokiej ceny, warto przejrzeć ofertę i dopasować ją do swoich potrzeb.

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION