Na co wpływa podczas jazdy odpowiednia zbieżność kół?

Podczas wymiany ogumienia warto jest dokonać kompleksowego ustawienia zbieżności kół. Kierowca powinien mieć świadomość, że wpływa ona w sposób znaczący na jazdę samochodem.

Czym jest zbieżność?

Koła w samochodzie na jednej osi mogą być ustawione zbieżnie, rozbieżnie lub być pochylone względem siebie. O zbieżności możemy mówić, kiedy punkty znajdujące się najbardziej z przodu obręczy kół, są bliżej siebie, niż te znajdujące się z tyłu obręczy. Można ją również określić jako kąt pomiędzy torami obu kół tej samej osi. Wartość zbieżności przy standardowych pojazdach osobowych zamyka się w przedziale od +3 stopni do -3 stopni. Oba koła na tej samej osi powinny zachowywać identyczną zbieżność.
W większości samochodów osobowych koła nie są położone względem siebie w sposób idealnie równoległy. Mogą być ustawione zbieżnie, rozbieżnie lub zachowywać zbieżność zerową, w zależności od stosowanego napędu – na tylne lub przednie koła, lub napędu 4×4.

Dlaczego zbieżność kół jest istotnym parametrem?

Im bardziej równolegle koła są ustawione względem siebie, tym samochód zużywa mniej paliwa, a eksploatacja opon wydłuża się. Niestety, nawet ustawiona fabrycznie zbieżność kół stanowi kompromis.
Przy ustawieniu kół w układzie zbieżnym na osi przedniej, uzyskuje się poprawę stabilności pojazdu podczas jazdy na wprost, ale samochód będzie reagował mniej dynamicznie, co stanie się niekorzystne przy pokonywaniu gwałtownych zakrętów. Samochód stanie się bardziej bezwładny, ale zaletą takiego ustawienia jest brak wymogu korekt toru jazdy na długich prostych przez kierowcę. Trzeba się przy tym liczyć z większym zużyciem opon i paliwa.
W samochodach posiadających napęd na tylne koła można stabilizować je, dzięki zastosowaniu minimalnie zbieżnego ustawienia kół osi przedniej. Pojazdy z napędem na oś przednią lub auta sportowe, mają przednią oś ustawioną rozbieżnie, zaś tylna zwykle jest zbieżna. Minusem ustawienia rozbieżnego jest większa nerwowość przy kierowaniu pojazdem oraz większe zużywanie ogumienia i paliwa.
Przy ustawieniu kół równolegle na osi przedniej uzyskuje się optymalne zużycie opon i paliwa, ale wadą takiego rozwiązania będzie średnia manewrowość i konieczność wprowadzania korekt podczas jazdy po prostej.

Sprawdzenie i ustawienie zbieżności kół

Nie warto samodzielnie ustawiać zbieżności kół, zwłaszcza jeśli nie mamy w tym ani umiejętności, ani doświadczenia. „Domowe” metody określania dokładnych kątów zbieżności są obarczone wysokim ryzykiem błędu, co może wpłynąć negatywnie na jazdę.
Dlatego warto takie prace zlecić specjalistom. Ustawienie zbieżności w salonach Norauto zostanie dokonane z wykorzystaniem wskaźników laserowych i profesjonalnych urządzeń, przez doświadczonych mechaników. Możemy mieć pewność, że geometria kół będzie gruntownie sprawdzona i poprawiona. Warto choć raz to roku, przy normalnym użytkowaniu auta, sprawdzić zbieżność kół.

About the author

Related