Motoryzacja

Inteligentne zarządzanie czasem pracy w firmie TSL

Przestrzeganie prawidłowego czasu pracy w każdej firmie jest niezwykle ważne. Wszystko związane jest z systemem prawnym, który w tym punkcie jest bardzo restrykcyjny. Dlatego rozliczanie wszystkich urlopów, zwolnień lekarskich czy czasu odbywania pracy w biurze bądź delegacji jest bardzo ważne. Wszystkie owe restrykcje dotyczą również firm przewozowych, w których rozliczanie kierowców bywa bardzo trudne ze względów prawnych. A co gdy czas pracy kierowców rozlicza się sam?

System telematyczny do automatycznego rozliczania czasu pracy kierowców 

Rozliczanie czasu pracy kierowców jest trudne pod wieloma względami. Kierowcy wykonują odpowiedzialny zawód przewozu towarów z jednego do drugiego punktu. W trakcie swojej pracy muszą odbywać planowe przerwy i nie mogą przekroczyć maksymalnego czasu pracy polegającego na ciągłej jeździe. Jest to dodatkowo trudne pod względem przekraczania granic państwowych. Każdy kraj rządzi się swoimi prawami, a kierowca musi dostosowywać do niego swój czas pracy. Przekraczanie limitów jest słono karane dlatego trzeba skrupulatnie notować dane z tachografu, a po zakończonej trasie przekazywać je swojemu przełożonemu.

Istnieje opcja, która znacznie ułatwia rozliczanie czasu pracy kierowców. Jest nią oprogramowanie telematyczne, które automatycznie odczytuje czas pracy kierowców samochodów ciężarowych. Likwiduje to ryzyko błędnego odczytania czasu pracy kierowców z tachografu dodatkowo zapisując wszystkie dane w chmurze. Kolejnym atutem korzystania z systemu telematycznego jest możliwość bezpośredniego powrotu do własnego domu po wykonaniu trasy. Bez systemu kierowca musi wrócić do bazy i zdać swój czas pracy w poprawnej formie. System telematyczny automatycznie zapisuje dane dlatego kierowcy wyposażeni w system telematyki są zwolnieni z tego obowiązku.

Podsumowanie 

Jak widać telematyka może odgrywać istotną rolę w rozliczaniu czasu pracy kierowców. Oprócz tego systemy telematyczne są również bardzo przydatne w przypadku innych zobowiązań firm przewoźniczych. Zdecydowanie warto przyjrzeć się im bliżej!

Możesz również polubić…