Ciekawe

Dlaczego warto posiadać polisę OCP

Ubezpieczenie OC to niezwykle ważny rodzaj ubezpieczenia. Zwłaszcza w przypadku firm zajmujących się transportem drogowym. Od nich wymagane jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC. Oprócz niego, firma zajmująca się transportem drogowym, może wykupić OC przewoźnika. To ubezpieczenie jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nie ma obowiązku jego posiadania. Ale warto je posiadać. Zwłaszcza, że to na przewoźniku spoczywa odpowiedzialność za ładunek i właśnie to ubezpieczenie pomaga w przypadku pojawienia się kłopotów z ładunkiem.

Czym jest ubezpieczenie OCP?

Ubezpieczenie OCP to dobrowolne ubezpieczenie OC przewoźnika. Obejmuje ono ochroną przedsiębiorcę, który zajmuje się przewozem towarów. Należy bowiem wiedzieć, że od momentu załadowania towaru do momentu jego wyładunku, to właśnie na przewoźniku spoczywa odpowiedzialność za ładunek. I nie ma tutaj znaczenia, na jakie odległości ładunek jest transportowany. Odpowiedzialność zawsze leży po stronie przewoźnika.

Podczas transportu towarów mogą mieć miejsce różnego rodzaju zdarzenia losowe. Towar może zostać skradziony, uszkodzony, może zostać narażony na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dlatego też ochrona, jaką daje polisa OCP jest kluczowa w branży transportowej. Obejmuje ona ochroną firmę transportową, chroni ją przez odpowiedzialnością, którą ponosi z racji zawarcia umowy przewozowej. I jeżeli okaże się, że podczas transportu ładunek został uszkodzony, skradziony, to odpowiedzialność finansowa jest przeniesiona na ubezpieczyciela. Wtedy to ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie. Dzięki temu, firma transportowa jest chroniona i zabezpieczona.

Kto określa odpowiedzialność przewoźnika?

W poprzednich akapitach jest mowa o odpowiedzialności przewoźnika. Ale kto określa zakres tej odpowiedzialności? Jest ona określana przez Prawo Przewozowe oraz przez konwencję CMR. Polisa OCP przewoźnika jest niezbędna, aby firma transportowa nie ponosiła odpowiedzialność i kosztów, za ewentualne zdarzenia, które mają wpływ na ewentualne pogorszenie się stanu towaru, który został jej powierzony do transportu.

Polisa OCP jest swego rodzaju ochroną interesów przewoźnika. Jej przydatność jest największa w momencie pojawienia się problemów, czyli w momencie, w którym pojawiają się szkody. Czy to wynikłe z utraty towaru, czy z wydarzeń losowych, które mogą spotkać każdego przewoźnika. Dlatego prowadząc firmę zajmującą się transportem, warto mieć polisę OCP. Ten stosunkowo niewielki koszt, pozwala na uniknięcie sporych strat.

You may also like...